Javno naznanilo o javni razgrnitvi Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Mislinja

27. 9. 2021 Andreja S. 341
27.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
26.10.2021 do 00:00
621-0001/2021
27.09.2021
obcina@mislinja.si
02 88 57 342