Obrazec za predlagano spremembo namenske rabe zemljišča - pravne osebe

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku