Obrazec za predlagano spremembo namenske rabe zemljišča - pravne osebe

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v občini

Stroški v postopku