Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik Tadej Poberžnik
 • namestnica predsednika Mateja Zaveršnik
 • član do 27.9.2018 Drago Krenker
 • član od 27.9.2018 Boštjan Knez
 • namestnik člana Miran Borovnik
 • članica do 27.9.2018 Alma Kočnik
 • članica od 27.9.2018 Lavra Borovnik
 • namestnik člana Dominik Javornik
 • član Vojko Ramšak
 • namestnica člana Tanja Meh
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik Rudi Krebl
 • namestnica predsednika Urška Uršej
 • članica Katja Kotnik
 • namestnik člana Dominik Javornik
 • član Tone Gašper
 • namestnik člana Viktorija Robnik
 • član Dušan Pantner
 • namestnik član Roman Sinreih