Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica, Mateja Zaveršnik
 • namestnik predsednice, Tadej Poberžnik
 • član, Boštjan Knez
 • namestnik člana, Nejc Kopušar
 • član, Vojko Ramšak
 • namestnica člana, Lavra Borovnik
 • član, Dominik Javornik
 • namestnik člana, Cveto Herlah
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Tadej Poberžnik
 • namestnica predsednika, Mateja Zaveršnik
 • član do 27.9.2018, Drago Krenker
 • član od 27.9.2018, Boštjan Knez
 • namestnik člana, Miran Borovnik
 • članica do 27.9.2018, Alma Kočnik
 • članica od 27.9.2018, Lavra Borovnik
 • namestnik člana, Dominik Javornik
 • član, Vojko Ramšak
 • namestnica člana, Tanja Meh
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, Rudi Krebl
 • namestnica predsednika, Urška Uršej
 • članica, Katja Kotnik
 • namestnik člana, Dominik Javornik
 • član, Tone Gašper
 • namestnik člana, Viktorija Robnik
 • član, Dušan Pantner
 • namestnik član, Roman Sinreih