Obrazec za predlagano spremembo namenske rabe zemljišča - fizične osebe

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov