Občina Mislinja
Šolska cesta 34
2382 Mislinja

Civilna zaščita

Šolska cesta 34
2382 Mislinja

Kontakt: Kovačič Primož - poveljnik
tel.:  02 88 57 125

Sklep o organiziranosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Mislinja določa, da se na ravni občine Mislinja imenuje poveljnika in namestnika poveljnika CZ ter 5 članov občinskega štaba za CZ, ki predstavljajo štab CZ. Člani štaba so za svoje delo odgovorni poveljniku, poveljnik pa županu občine, regijskemu in republiškemu poveljniku CZ.

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE:

 • Primož Kovačič, Dovže 31 c, 2382 Mislinja- poveljnik
 • Franjo Plevnik, Šolska cesta 32, 2382 Mislinja – namestnik poveljnika
 • Bernard Krivec, Straže 20, 2382 Mislinja
 • Franc Smagej, Pohorska cesta 38, 2382 Mislinja
 • Zdravko Sešel, Gornji Dolič 125, 2382 Mislinja

Občinski štab CZ imenuje župan

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Gasilstvo kot obvezna lokalna javna služba in civilna zaščita kot namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč predstavljata hrbtenico sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sil za zaščito, reševanje in pomoč. Sta del kompleksnega sistema in se povezujeta na regionalni in državni ravni v sistem nacionalne varnosti

SISTEM NACIONALNE VARNOSTI TVORIJO:

 • OBRAMBNI SISTEM;
 • SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA;
 • VARNOSTNI SISTEM;

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE JE ORGAN V SESTAVI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO.NJENE NALOGE SO:

 • Pripravi nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • predlaga raziskovalne in razvojne projekte;
 • pripravi analize tveganj in ogroženosti;
 • organizira sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja in skrbi za njegovo delovanje;
 • organizira sistem zvez in skrbi za njegovo delovanje;
 • usmerja in usklajuje preventivne ukrepe;
 • razglaša nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
 • daje napotke za ravnanje ob nevarnostih in nesrečah;
 • pripravi državne načrte zaščite in reševanja;
 • organizira, opremlja in usposablja Civilno zaščito iz državne pristojnosti;
 • usklajuje pripravljenost in delovanje ter sofinancira dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti;
 • pripravlja programe ter organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
 • zagotavlja pogoje za delo poveljnika in štaba Civilne zaščite Republike Slovenije;
 • zagotavlja pogoje za delo državnih komisij za ocenjevanje škode;
 • oblikuje in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč.

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih skupnosti,države ali drugih organizacij, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, država ter določene gospodarske družbe. Lokalne skupnosti in država organizirajo svoje sile glede na ogroženost njihovega območja, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.

Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so:

 • enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij;
 • gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
 • enote, službe in organi Civilne zaščite;
 • Policija;
 • Slovenska vojska.

Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirajo reševalne enote in službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa ter glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.

Enote in službe Civilne zaščite se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot dopolnilne sile za zaščito reševanje in pomoč. Organizirajo jih država, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije po merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito reševanje in pomoč in v skladu s svojimi potrebami. Z enotami in službami Civilne zaščite se zagotavlja izvajanje določenih množičnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob velikih naravnih in drugih nesrečah, ki jih ne morejo izvajati obstoječe reševalne enote in službe.

Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami.

Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.

Glede na zgornjo delitev lahko sile za zaščito, reševanje in pomoč glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov delimo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.

Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč so med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno opravljanje in vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske in druge infrastrukture.

VEČ:UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Občina Mislinja znotraj proračuna zagotavlja potrebna sredstva za tehnično opremljenost, usposabljanje in nemoteno delovanje gasilskih društev in civilne zaščite.

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?