Občina Mislinja

Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Bojan Borovnik
SI87944154
5883954000
SI56 0127 6010 0010 437
BSLJSI2X
SI56 0127 6476 0309 186
SI11 75752-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 885 73 42
02 885 73 40
obcina@mislinja.si
Povezava

Predstavitev

1994
112
11
4700
Povezava