Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE