Vloga za najem večnamenske dvorane Lopan in drugih pripadajočih prostorov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE