Otvoritev lokalne ceste Šentlenart – Krenker – Šentilj (most Lopan) ter Turistično informacijskega centra v Mislinji

12. 6. 2024 Kristina B. 128