Obvestilo o omejeni uporabi pitne vode za vodooskrbna sistema Mislinja in Dovže zaradi suše

7. 8. 2017 Izbrisan U. 1472