Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

22. 5. 2024 Kristina B. 417
22.05.2024
Javna naznanila in razgrnitve
29.06.2024 do 00:00
Bogdan Slemenik
02 88 50 350