Sanacija plazu na gozdni cesti Cesar – Blažej (Kozjak)

97
V teku