Izgradnja gozdne ceste "Movže - Oštert"

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
maj 2017
julij 2017