Direkcija Republike Slovenije za vode poziva lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

12. 2. 2024 Andreja S. 89