NIJZ vzpostavil mobilne ekipe strokovnjakov za izvajanje psihosocialne pomoči na terenu, tudi na Koroškem

17. 8. 2023 Glavna p. (Uprava) 42