Sanacija po neurju na LC Zg.Dovže-J.Seča-Turičnik z ureditvijo vodotokov; odsek ob Dovžanki do zajetja MHE Gams

728
1.000.000,00 EUR
Ministrstvo za okolje in prostor
V teku