Projekt "Kulturni hram Mislinja"

1085
320.000,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
61.295,38 EUR
V teku
Šolska cesta 55, 2382 Mislinja
junij 2021
november 2022