Začetek postopka priprave OPPN zazidava Šentilj ob osnovni šoli v Občini Mislinja

20. 9. 2022 Andreja S. 789