PREDLOG ODLOKA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU POSLOVNEGA SREDIŠČA LOPAN

25. 1. 2017 Izbrisan U. 324