Stališča Občine Mislinja do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja

26. 9. 2016 Izbrisan U. 1218