Posodobitev lokalne ceste Migalec-Pik - Graška Gora; odsek Zg. Pustinek - -križišče za Cirkovce [2016]

Lastni projekti
Zaključeno
1. 8. 2016
15. 10. 2016