Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za občino Mislinja

25. 8. 2016 Izbrisan U. 1722