Obvestilo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

30. 3. 2021 Andreja S. 150