Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mislinja

23. 11. 2020 Andreja S. 320