Sosvet Mestne Občine Slovenj Gradec, Občine Mislinja in Policijske postaje Slovenj Gradec

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • član, Jernej Mrak
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • član, Igor Pušnik
  • član, Jernej Mrak