Komisija za vrednotenje socialnih in humanitarnih programov

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Simon Križovnik
  • članica, Maja Sušec
  • članica, Eva Štraser
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Simon Križovnik
  • članica, Maja Sušec
  • članica, Mateja Miklašič