Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja

17. 6. 2019 Andreja S. 203