Izgradnja večnamenskega objekta na Kopah za potrebe kulturne in turistične infrastrukture

5. 8. 2013 585