Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja, sofinanciranje trenerskega kadra in sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture v Občini Mislinja, v letu 2019

30.04.2019 Andreja S. 399
30.04.2019
Javni razpisi in javni natečaji
20.05.2019 ob 00:00