Dražbeni oklic - odredba o prodaji nepremičnine

16. 5. 2013 463