Obvestilo o predlagani ukinitvi javnega dobra na nepremičninah

14. 5. 2013 306