Statistični bilten Koroška v številkah

29. 4. 2013 381