Obvestilo o preklicu prepovedi vožnje vozil z osno obremenitvijo nad 6t

23. 4. 2013 791