Statistični bilten "Koroška v številkah"

3. 4. 2013 623