POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014

14. 10. 2014 157