Javni razpis za »Izgradnjo pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču« in »Sanacijo LC Gornji Dolič - Završe«

4. 7. 2014 317