Ocena škode v gospodarstvu zaradi žleda in poplav za leto 2014

7. 3. 2014 445