Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova PRP 2007-2013 je podaljšan do 31. 8. 2015

1. 7. 2015 366