Obvestilo o preklicu prepovedi vožnje vozil z osno obremenitvijo nad 6t

8. 4. 2015 278