UVEDBA UPRAVNE TAKSE ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

31. 3. 2015 332