Začasna prepoved vožnje vozil z osno obremenitvijo nad 6 t

27. 2. 2015 197