Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

7. 11. 2018 Andreja S. 550