Energetska prenova Kulturnega doma Šentilj

Podatki o financiranju