Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem po javnem razpisu za leto 2017

13. 11. 2017 Izbrisan U. 1656