Odbori in komisije, ki jih imenuje župan (mandat 2010 - 2014)