Projekt "Vaško jedro Šentilj"

2631
134.747,05 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
94.019,10 €
V teku
april 2021
avgust 2021