Projekt "Vaško jedro Šentilj"

2989
134.747,05 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
94.019,10 EUR
V teku
april 2021
avgust 2021