KOLEDAR PRIREDITEV
NAŠA OBČINA
e-ČASOPIS
ZAŠČITA IN REŠEVANJE
POMEMBNE POVEZAVE
GOSPODARSTVO
ŠPORT
KULTURA
TURIZEM
PUBLIKACIJSKO GRADIVO
 
OSTALOŽUPAN
OBČINSKI SVET
ODBORI IN KOMISIJE
NADZORNI ODBOR
VAŠKE SKUPNOSTI
OBČINSKA UPRAVA
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
SPOROČILA, RAZPISI, OSTALO
OBČINSKO GLASILO
OGLASNA DESKA
PRORAČUN
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA, DOKUMENTI
VZDRŽEVANJE CEST


OBČINA MISLINJA

Šolska cesta 34
2382 Mislinja, Slovenija
T: 02/88-57-342
F: 02/88-57-340
E-mail: obcina@mislinja.si
ARHIV e-NOVIC:
60 dni 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Mislinja ... 22.09.2014 ... Avtor: Marica Rošker ... No: 12031

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SLOVENJ GRADEC (U3ŽO)

slika

 Vedoželjnost, ustvarjalnost, inovativnost in odgovornost za stalen lastni razvoj in zdravje ter čut do sočloveka in skupnost je moto članov UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE!

 

 

VEČ

Razpisi in objave
Mislinja ... 18.09.2014 ... Avtor: Ana skobir ... No: 12021

LOKALNE VOLITVE 2014 - PODATKI O KANDIDATIH IN LISTAH KANDIDATOV

Občinska volilna komisija objavlja podatke o kandidatih in listah kanditatov na lokalnih volitvah 2014, po zaporedju kot bodo navedeni na glasovnicah za volitve.

 

LOKALNE VOLITVE 2014  - PODATKI O KANDIDATIH IN LISTAH KANDIDATOV

Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 15.09.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11985

Vabilo na Regijski posvet na temo obravnave v skupnosti (Zakon o duševnem zdravju)

slika

 Center za socialno delo Slovenj Gradec vabi na posvet na temo obravnave v skupnosti (Zakon o duševnem zdravju).

 

VABILO

Oglasna deska
Gornji Dolič ... 15.09.2014 ... Avtor: Roman Herlah ... No: 11984

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK V DOLIČU

slika

 Mladinsko društvo Dolič organizira KOŠARKARSKI TURNIR TROJK

dne 20. 9. 2014, ob 10. uri na Športnem igrišču v Doliču

 

Povezava do dogodka: http://www.mojaobcina.si/mislinja/dogodki/kosarkarski-turnir-trojk-2.html

 

VABLJENI!

Mislinja, _______ ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 13.09.2014 ... Avtor: Marica Rošker ... No: 11980

Pozdrav jeseni na kmetiji Foltan

TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA IN OSTALA DRUŠTVA IZ KRAJA

vabijo na 18. prireditev

Pozdrav jeseni na kmetiji Foltan

ki bo v nedeljo, 21.septembra 2014, s pričetkom ob 12.uri.

 

za program prireditve kliknite na VEČ.

Turizem
Mislinja ... 12.09.2014 ... Avtor: NUK Ljubljana ... No: 11978

OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2014 ZA NUK

slika

 

Zakon o obveznem izvodu publikacij predpisuje, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici poslati po štiri izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362 ). Za predajo tovrstnega gradiva so odgovorni organizatorji volilne kampanje: politične stranke, liste  ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Gradivo je potrebno poslati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju, skupaj z dobavnim listom na katerem naj bo naveden sedež izdajatelja/ pošiljatelja, e-naslov za potrditev dobavnice in seznam gradiva. Gradivo lahko pošljete ali dostavite na naš naslov:

 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva (obvezni izvodi)
Leskoškova 12, p.p. 259
1000 Ljubljana

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure

 

VEČ:

-ZAHTEVEK ZA GRADIVO

-- POSREDOVANJE GRADIVA

Mislinja, _______ ... Občinska uprava
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 10.09.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11962

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL LOKALNIH VOLITEV 2014

slika

 V zvezi z rokovnikom  za izvedbo opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo  5. oktobra  2014,  Vas obveščamo, da se v naslednjih dneh iztekajo roki volilnih opravil!

VEČ 

Mislinja, 10. 9. 2014 ... Občinska uprava
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 10.09.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11963

Sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu v izvršilni zadevi

slika

 Okrajno sodišče objavlja Sklep v izvršilni zadevi zoper dolžnika Matjaž Zajc, Razborca 78, Mislinja.

SKLEP

Oglasna deska
Mislinja ... 10.09.2014 ... Avtor: POTOČNIK JOŽE ... No: 11969

VABILO NA 10. GASILSKO TEKMOVANJE ZA ČLANE IN ČLANICE ZA POKAL PGD DOVŽE

slika

 PGD Dovže vabi na 10. gasilsko tekmovanje za člane in članice za pokal PGD Dovže, 13. septembra 2014, ob 16. uri.

 

VEČ

Mislinja, 10. 9. 2014 ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 09.09.2014 ... Avtor: ... No: 11959

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA

slika

 V okviru izvajanja projekta Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju v območjih Natura 2000, ki ga na RRA Koroška izvajajo na območju zahodnega Pohorja, bo izveden sklop izobraževanj s področja trajnostnega turizma in varovanja narave.

 

VEČ

Mislinja, _______ ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 08.09.2014 ... Avtor: Viktor Robnik ... No: 11954

POKAL COCKTA - SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA

slika

 31. avgusta 2014 je SSK Mislinja organiziral državno tekmovanje v smučarskih skokih v kategorijah člani, članice, mladinci do 20 let, mladinci do 18 in mladinci do 16 let. Uspešni so bili tudi naši, mislinjski skakalci. Več o tekmi je v prilogi.

POKAL COCKTA

Mislinja, _______ ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 08.09.2014 ... Avtor: Konrad Tržan ... No: 11953

TRGATEV V VIRŠTANJU PRI PODČETRTKU

slika

 Društvo upokojencev Mislinja vabi na 

TRGATEV V VIRŠTANJU PRI PODČETRTKU

V ČETRTEK, 18. SEPTEMBRA 2014

 

VABLJENI!

 

 

VEČ

Mislinja, _______ ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 08.09.2014 ... Avtor: ... No: 11952

VABILO MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM -47. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM V CELJU

slika

 Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma-SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirata v okviru 47. mednarodnega obrtnega sejma v Celju dogodek, namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem z naslovom:

PODJETNIŠKE SPODBUDE ZA NASTAJANJE,RAST IN RAZVOJ PODJETIJ, dne 15. septembra 2014, od 9.00 do 13.00 ure v modri dvorani

VEČ

Mislinja, 8. 9. 2014 Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 05.09.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11936

POGOJI KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014 V OBČINI MISLINJA

slika

 Liste kandidatov  za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Občina Mislinja ima dve volilni enoti. Volilna enota št. 1 - Mislinja zajema naselja Dovže, Mala Mislinja, Mislinja, Razborca, Šentilj pod Turjakom, Tolsti vrh pri Mislinji - del: h. št. 1 do vključno 26 in Završe del: h. št. 1 do vključno 12, volilna enota št. 2 Dolič, pa zajema Vaško skupnost Dolič in Vaško skupnost Završe.

VEČ

Mislinja, 5. 9. 2014 ... Občinska volilna komisija
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 05.09.2014 ... Avtor: Občinski urad ... No: 11946

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v objektu

slika

Občina Mislinja objavlja javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v objektu "Center Kope".

Mislinja, 05.09.2014 Občinska uprava
Razpisi in objave
Mislinja ... 04.09.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11925

OBVESTILO VOLIVCEM - POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

slika

 Občinska volilna komisija obvešča volivce, ki se 5. oktobra 2014 ne bodo mogli udeležiti lokalnih volitev, da lahko na osnovi priloženih obrazcev glasujejo:

- glasovanje na domu

- glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom

- glasovanje po pošti

 - predčasno - torek, 30. september 2014 od 9. do 17. ure v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja in sreda, 1. oktober 2014, od 9. do 17. ure v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

VEČ INFORMACIJ:

Mislinja, 4. 9. 2014 ... Občinska volilna komisija
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 04.09.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11928

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ŽUPANA, V OBČINSKI SVET IN V SVETE VAŠKIH SKUPNOSTI OBČINE

slika

 Za redne volitve župana, v občinski svet in v svete vaških skupnosti Občine Mislinja, ki bodo 5. oktobra 2014, so na območju Občine Mislinja določena naslednja volišča:

Volilna enota 1:

- volišče št. 076001: GASILSKI DOM DOVŽE

- volišče št. 076002: POSLOVNI CENTER LOPAN

- volišče št. 076003: ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ

 

Volilna enota 2:

- volišče št. 076004: OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE

- volišče št. 076005: ŠPORTNI DOM DOLIČ

- volišče št. 076006: OSNOVNA ŠOLA DOLIČ

VEČ

Mislinja, 4. 9. 2014, Občinska volilna komisija
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 04.09.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11927

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE 2014

slika

 Zadnji dan za  oddajo kandiatur (župan, občinski svet, vaške skupnosti) je 10. 9. 2014, do 19. ure na sedežu Občinske volilne komisije,

Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

več informacij:

Mislinja, 4. 9. 2014 ... Občinska vollna komisija
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 01.09.2014 ... Avtor: Oder Urban ... No: 11902

ODBOJKARSKA ŠOLA MISLINJA

slika  

Spoštovani starši!


Novo šolsko leto je tukaj in z njim novi izzivi. Eden izmed njih je gotovo šport – ženska in moška odbojka, ki sta prisotna že več kot 50 let v našem kraju.
Odbojka je v naši dolini zelo popularna in niza odlične rezultate v ženski in moški kategoriji že vrsto let, tako v članskih, še posebej pa v mlajših selekcijah na državni ravni. S ciljem nadaljevati tradicijo, smo se v obeh klubih, v moškem OK Mislinja, kot tudi v ženskem ŽOK Mislinja odločili, da vašemu otroku ponudimo športno pot v življenje.

  • V letošnjem šolskem letu 2014/2015, Vas vabimo k vpisu  v » ODBOJKARSKO ŠOLO MISLINJA«, v katero se lahko vpišejo dečki in deklice od 1. do 9. razreda!
  • VPIS V PRISOTNOSTI STARŠEV BO V PETEK 5. SEPTEMBRA OB 17.00 URI V PROSTORIH TELOVADNICE OŠ MISLINJA, KJER BODO OTROCI DOBILI URNIKE VADBE. Zamudniki se lahko vpišejo vsak ponedeljek med16.00 in17.00 uro.
  •  VSAK NOVINEC/KA PREJME OB VPISU ODBOJKARSKO ŽOGO MIKASA.

Dodatne informacije in prijave na tel. 041 690 737 Urban,

      Športni pozdrav!

Mislinja, 1. 9. 2014... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 28.08.2014 ... Avtor: Oder Urban ... No: 11882

ODER IN MAROVT TRETJA NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V ODBOJKI NA MIVKI

slika

 Na Državnem prvenstvu v odbojki na mivki v kategoriji do 17. leta starosti sta uspešno nastopila tudi Bine Oder in Nejc Marovt in osvojila tretje mesto.

ČESTITKE!

 

Mislinja, 28. 8. 2014. Občinska uprava
Sporočila za javnost
mislinja ... 28.08.2014 ... Avtor: Viktor Robnik ... No: 11888

POKAL COCKTA - SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA

slika

 Smučarsko skakalni klub Mislnja

V A B I

V NEDELJO, DNE 31. 8. 2014, OB 9. URI NA TEKMO V SMUČARSKIH SKOKIH IN NORDIJSKI KOMBINACIJI ZA POKAL COCKTA NA SKAKALNICI K - 85 M V MISLINJI

V obeh nordijskih disciplinah bo tekmovalo več kot 90 tekmovalcev i to v kategorijah Mladinci 16, 18 in 20 let ter člani in članice.

 

VABLJENI!

Mislinja, 28.8.2014 ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
... 21.08.2014 ... Avtor: OBČINSKA UPRAVA MISLINJA ... No: 11852

Odstranjevanje plavja iz strug vodotokov

slika

Dvig vodostajev zaradi lokalnih neurij, ki so značilni za letošnje poletje, je povzročil veliko škode na vodotokih in vodni infrastrukturi. Struge rek so kljub intenzivnemu vzdrževanju in sanaciji po žledolomu polne plavja, gozdna dela in še nepospravljen les pa so vzroki za večje proženje plazov.

Več preberite: 


http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N11735

Mislinja, 21.8.2014 ... Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 21.08.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11853

SPOLNE KVOTE OZIROMA T.I. "ŽENSKE KVOTE"

 Zakon o lokalnih volitvah določa, da mora politična stranka, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, določiti kandidate oz. kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od beh spolov najmanj 40 % kandidatur oz. mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oz. kandidate na prvi polovici kandidatne liste v volilni enoti razporediti izmenično... 

 

VEČ

Mislinja, 20. 8. 2014 ... Občinska uprava
Lokalne volitve 2014
... 20.08.2014 ... Avtor: Občinski urad ... No: 11857

Moj spletni priročnik (Številka 32-2014)

Spoštovani, posredujemo vam spletni priročnik – tedenski informacijski priročnik za mikro, mala in srednje velika podjetja in vse podjetne, ki ga pripravljajo v javni agenciji SPIRIT. V njem najdete informacije glede možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva in ugodne kredite, nove predpise, borzo ponudb in povpraševanj, zanimive podjetniške dogodke, ipd. Do njega lahko dostopite tudi TUKAJ.
Sporočila za javnost
Mislinja ... 12.08.2014 ... Avtor: Občinska uprava Mislinja ... No: 11814

APNEN'CA 2014

 
slika

 Kulturno društvo Avgust Hribar Dolič prireja skupaj z ostalimi društvi in Vaško skupnostjo Dolič tridnevni program ob tradicionanem 13. žganju apnence.

Vljudno vabljeni!

 

PODROBNI PROGRAM PRIREDITVE

 
Sporočila za javnost
Mislinja ... 12.08.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11813

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

slika

 Objavljamo Odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah:

- parc. št.1289/20, 1289/17, 1289/10, vse k.o. 863 - Šentilj pod Turjakom in parc. št. 2238/54 k.o. 864 - Mislinja, ter

- parc. št. 1289/7, 1824/2, obe k.o. 863 - Šentilj pod Turjakom in parc. št. 2238/47, 2238/48, obe k.o. 864 - Mislinja.

Za več informacij poglejte ODLOČBO

Oglasna deska
ROGLA ... 08.08.2014 ... Avtor: Silva Sovič ... No: 11798

2. KOŠNJA POHORSKIH PLANJ na star način

slika

 Z namenom ohranjanja starih kmečkih običajev ter ohranjanja podobe pohorskih planj organizira Občina Zreče v sodelovanju z Občino Mislinja, Unior d.d.-Program turizem, Kulturno umetniškim društvom Vladko Mohoric Zreče, Turističnim društvom Mislinja, LTO Rogla Zreče, GIZ, Društvom za preučevanje metuljev ter Pašno skupnostjo Rogla, v nedeljo, 17. avgusta 2014,  na Rogli, drugi prikaz košnje pohorskih planj na star način...

PODROBNEJŠI PROGRAM PRIREDITVE

Mislinja, 8.8.2014 ... Občinska upravaZ n
Oglasna deska
Mislinja ... 05.08.2014 ... Avtor: Andreja Preininger ... No: 11789

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča

slika

 Upravna enota Slovenj Gradec objavlja ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča.

(št.: 330-213/2014-2)

PONUDBA

Oglasna deska
Mislinja ... 05.08.2014 ... Avtor: Silva Sovič ... No: 11788

Brezplačno plakatiranje v času volilne kampanije - lokalne volitve 2014

 Pogoji za namestitev plakatov v času volilne kampanije so določeni v Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013). V nadaljevanju so opredeljene tudi lokacije brezplačnih plakatnih mest.

VSEBINA CELOTNEGA ČLANKA

 

Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 04.08.2014 ... Avtor: Andreja Preininger ... No: 11782

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča

slika

 Upravna enota Slovenj Gradec objavlja ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča (330-218/2014-1).

 

PONUDBA

Mislinja, 04.08.2014 Občinska uprava
Oglasna deska
Mislinja ... 01.08.2014 ... Avtor: Bogdan Slemenik ... No: 11781

Obvestilo Medobčinskega inšpektorata Korške - ravnanje z živimi mejami ob javnih cestah

 Medobčinskega inšpektorata Korške obvešča lastnike živih mej ob javnih cestah, da so zaradi zagotovitve varnosti vseh udeležencev v prometu dolžni v najkrajšem možnem času ustrezno urediti vegetacijo na svojih zemljiščih ob javnih prometnih površinah.

 

Celetna vsebina OBVESTILA Medobčinskega išpektorata Koroške.

Mislinja,01.08.2014 Medobčinski inšpektorat Koroške
Medobčinski inšpektorat Koroške
Mislinja ... 30.07.2014 ... Avtor: občinska uprava ... No: 11780

25. seja občinskega sveta Mislinja

slika  

V četrtek, 07.08.2014, bo v mali dvorani PC Lopan v Mislinji, Šolska cesta 55, ob 18. uri potekala 25. SEJA OBČINSKEGA SVETA MISLINJA.


VABILO

Gradivo za sejo je objavljeno pod VEČ.

Mislinja,30.07.2014 Občinska uprava
Sporočila za javnost
Mislinja ... 28.07.2014 ... Avtor: Občinska volilna komisija ... No: 11779

LOKALNE VOLITVE 2014 - navodila, obrazci

 

Občinska volilna komisija objavlja navodila in obrazce za izvedbo LV 2014.

Celotno vsebino najdete pod VEČ.

Mislinja, 28.07.2014 Občinska volilna komisija
Lokalne volitve 2014
Mislinja ... 28.07.2014 ... Avtor: Občinski urad ... No: 11766

Statistični bilten Koroška v številkah

Mesečni statistični bilten Koroška v številkah - julij 2014.
Sporočila za javnost
Mislinja ... 27.07.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11764

Moj spletni priročnik (Dvojna številka 30-31 2014)

Spoštovani, posredujemo vam spletni priročnik – tedenski informacijski priročnik za mikro, mala in srednje velika podjetja in vse podjetne, ki ga pripravljajo v javni agenciji SPIRIT. V njem najdete informacije glede možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva in ugodne kredite, nove predpise, borzo ponudb in povpraševanj, zanimive podjetniške dogodke, ipd. Do njega lahko dostopite tudi TUKAJ.
Gospodarstvo
Mislinja ... 27.07.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11762

Center ponovne uporabe Velenje

slika

Center ponovne uporabe Velenje je bil ustanovljen v sklopu projekta USE-REUSE, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Projekt vodi Okoljsko-raziskovalni zavod s partnerji in pridruženimi partnerji.

V Center ponovne uporabe Velenje lahko oddate stvari, kot so: pohištvo, gospodinjski aparati, posoda, keramika, športna oprema, knjige, slike, dekorativni dodatki in otroška oprema, skratka vse, kar je dobro ohranjeno, funkcionalno in primerno za ponovno uporabo.

Potrebno je pomisliti na obremenjenost narave in količine odpadkov, ki se kopičijo na Zemlji in razmišljati o trajnostnem načinu življenja. Z delovanjem Centra ponovne uporabe želimo osvestiti prebivalce Slovenije, da so lahko nekateri odpadki povsem koristni izdelki ali surovina!

Telefon: 031-683-959
delovni čas: pon.–pet. 7.00-17.00VABILO
Sporočila za javnost
Mislinja ... 25.07.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11763

Moj spletni priročnik (Številka 29-2014)

Spoštovani, posredujemo vam spletni priročnik – tedenski informacijski priročnik za mikro, mala in srednje velika podjetja in vse podjetne, ki ga pripravljajo v javni agenciji SPIRIT. V njem najdete informacije glede možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva in ugodne kredite, nove predpise, borzo ponudb in povpraševanj, zanimive podjetniške dogodke, ipd. Do njega lahko dostopite tudi TUKAJ.
Sporočila za javnost
Mislinja ... 24.07.2014 ... Avtor: Občinska uprava ... No: 11750

Aktivne počitnice 2014

slika
Športno-rekreativno društvo Dolič vabi na aktivne počitnice, ki bodo potekale od ponedeljka do petka, od 10:00 do 11:00 ure na igrišču pri športni hiši v Doliču.

Cena enega termina je 15€.

PRIJAVE zbiramo najkasneje do 1. 8. 2014!

1. TERMIN: 4.8.2014 - 8.8.2014
2. TERMIN: 11.8.2014 - 15.8.2014

Vse informacije dobite na telefonski številki: 051663511 (Jerneja Smonkar) ali e-pošti: jerneja.smonkar@gmail.com (Jerneja Smonkar).

VABILO
Sporočila za javnost

Iskalnik po e-Časopisu

ZADNJE OBJAVE OU: (40 dni)

Sporočila za javnost

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK V DOLIČU

Moj spletni priročnik (Številka 33-2014)

VABILO NA 10. GASILSKO TEKMOVANJE ZA ČLANE IN ČLANICE ZA POKAL PGD DOVŽE

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA

POKAL COCKTA - SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA

VABILO MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM -47. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM V CELJU

TRGATEV V VIRŠTANJU PRI PODČETRTKU

ODBOJKARSKA ŠOLA MISLINJA

ODBOJKARSKA ŠOLA MISLINJA

POKAL COCKTA - SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA

ODER IN MAROVT TRETJA NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V ODBOJKI NA MIVKI

POKAL COCKTA - SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA

Odstranjevanje plavja iz strug vodotokov

Moj spletni priročnik (Številka 32-2014)

Razpisi in objave

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SLOVENJ GRADEC (U3ŽO)

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v objektu

Sanacija plazu na javni poti št. 761130 odcep Rihar - OŠ Završe - II. faza

Oglasna deska

Vabilo na Regijski posvet na temo obravnave v skupnosti (Zakon o duševnem zdravju)

Sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu v izvršilni zadevi

Lokalne volitve 2014

LOKALNE VOLITVE 2014 - PODATKI O KANDIDATIH IN LISTAH KANDIDATOV

LOKALNE VOLITVE 2014 - PODATKI O KANDIDATIH IN LISTAH KANDIDATOV

OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2014 ZA NUK

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL LOKALNIH VOLITEV 2014

POGOJI KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014 V OBČINI MISLINJA

OBVESTILO VOLIVCEM - POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ŽUPANA, V OBČINSKI SVET IN V SVETE VAŠKIH SKUPNOSTI OBČINE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE 2014

SPOLNE KVOTE OZIROMA T.I. "ŽENSKE KVOTE"


© OBČINA MISLINJA, Vse pravice pridržane, 2011 | Pravno obvestilo | RR