Sodniki porotniki Okrožnega sodišča Slovenj Gradec iz občine Mislinja

Člani (mandat 2015 do 2020)
 • Živko Jeseničnik
 • Avgust Krebl
 • Veronika Ramšak
 • Bojana Smonkar
 • Leopold Mrak
 • Ivanka Merzdovnik
 • Silva Uranjek
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Avgust Krebl
 • Avgust Sušeč
 • Bojana Repolusk
 • Leopold Mrak
 • DR.Primož Pogorevc
 • Tatjana Černič
 • Silva Uranjek
 • Marjan Križaj
 • Rajko Rošar