Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Jaka Šilak
 • član, Marko Tovšak
 • član, Jernej Mrak
 • član, Marijan Križaj
 • član, Viktor Robnik
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Marjan Križaj
 • član, Jure Skobir
 • član, Jernej Mrak
 • član, Tomaž Rakovnik
 • član, Igor Pušnik
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, Jeseničnik Živko
 • član, Viktor Robnik
 • član, Andreja Oder
 • član, Jernej Mrak
 • članica, Vesna Merzdovnik