Komisija za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih socialnih pomoči

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Aleš Založnik
  • članica, Silva Sovič
  • članica, Andreja Srt